Veggedyr egg Telt tar veggedyrene. Metoden tar knekken på både dyr og egg!


veggedyr egg

Source: https://www.huseierne.no/globalassets/hus-og-bolig-temabilder/skadedyr/veggedyr-anticimex-ok.jpg


Vemmelige veggedyr på fremmarsj Har du den minste mistanke om at du har veggedyr i leiligheten, må du melde fra til styret umiddelbart på baglerbyen styrerommet. Dyrene sprer seg lett fra leilighet til leilighet. Dess tidligere krypene blir oppdaget og tiltak iverksatt, dess bedre er egg. Veggedyret er rødbrunt og har en oval og sterkt flattrykt kroppsform. Voksne er mm lange og 3 mm brede. Nymfene ligner de voksne, men de er mindre og lysere veggedyr fargen. feber smerter uten feber


1 2 3 4 5